teraz jest w cenie na razieStaniêcie na progu tak anijeszcze ani ju¿¿e pewnie przed i po a wszystko topomiêdzy

kondycja ludzka ludzie kondycja kondycjamawia³ pan od wuefu

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!