Oto moje obrazki

wiczebny

Cyfra

Co? Nie na moj cz?!

A na pocz¹tku ja!

Rosn¹ca krzywa

S³oñce w fartuchu

To tylko ja